OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector er et årlig arrangement som samler mer enn 600 representanter fra myndigheter, næringsliv, arbeidstakere og sivilsamfunn.

Dette er den ledende møteplassen for alle som arbeider for en ansvarlig tekstilbransje. For påmelding og mer informasjon, gå til forumets nettside. Meld deg på og bli med 23.-24. februar!

På forumet diskuteres utviklingstrender, sentrale tema og risikoer relatert til aktsomhetsvurderinger i sektoren. Her setter man søkelys på utfordringene i arbeidet mot en ansvarlig sko- og klesbransje med mål om å finne løsninger.

Ansvarlige leverandørkjeder

Årets tema er: Rethinking The Business Model For Responsible Supply Chains. I åpningssesjonen hever man blikket og setter fokus på hvilke forretningsmodeller og policy-initiativer som gir mulighet for brede, strukturelle endringer med hensyn til å skape en mer ansvarlig bransje. Herunder vil et panel diskutere betydningen av ulike tilnærminger, som leverandørkjedestrukturer, tilgang til finansiering, design, sirkularitet, åpenhet og avtaler med fagforeninger.

programmet står en rekke andre sentrale og viktige tema. Ansvarlig innkjøpspraksis er et nøkkelord som går igjen i flere paneler, som nødvendig samarbeid for å oppnå en harmonisert og mer ansvarlig innkjøpspraksis, hva rapporteringsdata sier om innkjøpspraksis, samt hvordan ansvarlig innkjøpspraksis kan muliggjøre levelønn.

Andre deler av programmet tar opp hvordan bransjen skal håndtere klimarisiko, myndigheters verktøy for å håndtere tvangsarbeid i globale leverandørkjeder, læring fra en OECD-pilot hvor aktsomhetsvurderinger ble integrert i offentlig innkjøp av tekstiler, samt fokus på leverandørkjeder i Latin-Amerika og Karibia.

Det vil også være side-events i regi av ulike aktører. Agenda for dette annonseres etter hvert på forumets nettside. Arrangementet er digitalt.