Torsdag deltar Elgesem i et bredt panel under temaet «Åpenhetsloven for næringslivet – en milepæl for menneskerettigheter og bærekraft».

Tid: 19. august kl. 12.00-13.00.
Sted: Advokatloven.
Arrangører: Advokatforeningen, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv og Rafto Foundation for Human Rights.

Arrangementet blir strømmet.

Paneldiskusjonen ledes av Aslak Bonde.

10. juni vedtok Stortinget Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).
Støttespillerne jubler for at Norge har tatt på seg ledertrøya i arbeidet i bekjempelsen av menneskerettighetsbrudd og for anstendig arbeid.

Panelet vil diskutere hva loven vil ha å si for næringslivet og hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder. Det vil være et stort behov for veiledning fra Forbrukertilsynet og andre offentlige aktører. Elgesem vil ta opp hvordan Kontaktpunktet kan bidra med i arbeidet med veiledning av bedrifter.

I panelet:

Jette F. Christensen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
Tore Storehaug, Stortingsrepresentant, KrF
Halvor Sigurdsen, Fagleder næringsjus, NHO
Nina Schefte, Head of Social Responsibility, Hydro
Else McClimans, Advokat, Advokatforeningen
Frode Elgesem, Leder, Kontaktpunktet / Styreleder, Raftostiftelsen

Om loven
Stortingets vedtak i kortform: Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes av loven. Forbrukertilsynet får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslag om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted fikk ikke flertall.