Per Bondevik har begynt som seniorrådgiver i Kontaktpunktets sekretariat. Per er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Université des Sciences Sociales i Toulouse. Han har arbeidet med internasjonalt utviklingssamarbeid, næringsliv og menneskerettigheter siden 1997, blant annet som leder for Etisk Handel Norge i seks år. Viktige arbeidsfelt har vært globale leverandørkjeder, konfliktmineraler, kapitalstrømmer, likestilling og offentlig innkjøp.

Som selvstendig næringsdrivende har Per også hatt ansvar for evalueringer av flere større program innen næringsliv og menneskerettigheter, med særlig fokus på tekstilproduksjon i Asia.

– Per er en stor ressurs innen ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer. Han har lang erfaring med fagfeltet, både som leder, konsulent og i organisasjonslivet. Vi er heldige som har fått ham til Kontaktpunktets sekretariat og ser frem til å kunne dra nytte av hans erfaring, solide kompetanse og arbeidskraft, sier leder av kontaktpunktet Frode Elgesem.

Per begynte i stillingen 6. mai og vil blant annet jobbe med informasjonsarbeid om OECDs retningslinjer og sektorveiledere, og håndtering av klagesaker.