Samlingen består av 24 konkrete dilemmaer. Disse bygger i stor grad på eksempler fra virkeligheten spilt inn av medlemmer fra NHOs forum for bærekraft, som har bidratt til at dilemmaene tar opp aktuelle og reelle problemstillinger for bedrifter i dag. Samlingen er utarbeidet av NHO, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv og Transparency International Norge.

Illustrasjon av sirkel med seks steg for arbeid med aktsomhetsvurderinger
Det forventes at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå negativ innvirkning på omgivelsene.

Vi inviterer til:
Lansering og workshop!

19. september kl. 9.00-11.00, hos NHO.
Mer informasjon og påmelding her.

Et ansvarlig næringsliv er avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene. Bedrifter som spiller på lag med fremtiden tar ansvar og arbeider målrettet for å unngå negativ innvirkning på omgivelsene. Det forventes at dette arbeidet er i tråd med internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Åpenhetsloven, som skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid, er basert på disse standardene. Mer enn 8000 bedrifter er omfattet av loven, langt flere vil indirekte møte forventninger om å etterleve den.

Dilemmasamlingen er et helt nytt verktøy som kan bidra til diskusjon og refleksjon om hvordan bedrifter kan håndtere konkrete utfordringer relatert til menneskerettigheter, faglige rettigheter og korrupsjon på en ansvarlig måte. Målet er at samlingen kan være et hjelpemiddel for å komme i gang med arbeidet med å etterleve kravene til et ansvarlig næringsliv.