Klagerne påstår at Telenor ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når det gjelder risikobaserte aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og åpenhet i forbindelse med Telenors uttrekk fra Myanmar. Klagerne har bedt om hurtigbehandling av saken på bakgrunn av menneskerettighets- og sikkerhetssituasjonen i landet.

Kontaktpunktet har besluttet å ta klagen til videre behandling basert på vurderingskriteriene i den innledende fasen. Kontaktpunktet har ikke gjort noen vurdering av hvorvidt selskapet har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer eller ikke. Kontaktpunktet vil nå tilby partene dialog og mekling, med siktemål om å komme frem til en omforent løsning i enkeltsaken.

Les Kontaktpunktets innledende vurdering og mer om enkeltsaken her.

Ved spørsmål om saken, kontakt Kontaktpunktets leder Frode Elgesem.