OECD Global Forum on Responsible Business Conduct arrangeres for niende gang 15.-17. juni og markerer at det er ti år siden OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ble oppdatert og ble den mest omfattende internasjonale standarden for ansvarlig næringsliv.

I år som i fjor blir det et virtuelt arrangement. Tema for årets forum er “Responsible business conduct as the new normal for a sustainable future”. For mer informasjon og registrering, gå til OECD Global Forum-side.

I år vil forumet utforske hva slags næringsliv vi har behov for i dag for å løse morgendagens utfordringer og om vi har rette standarder og verktøy for å gjøre ansvarlig næringsliv til den nye normalen. Særlig vil forumet undersøke hvordan politikere, bedriftsledere, aktivister og borgere kan integrere ansvarlig næringsliv i politikk og tiltak for å møte bærekraftsmålene, håndtere klimaendringene og gi oppreisning til mennesker rammet av bedrifters virksomhet.

Forumet er et viktig samlingspunkt for aktører som jobber med eller har interesse for ansvarlig næringsliv. OECD Global Forum var i 2020 OECDs største virtuelle arrangement med rundt 2000 deltakere fra 130 land, inkludert representanter fra 60 regjeringer, deriblant alle 37 OECD-medlemmer. OECD ønsker gjennom forumet å fremme kritisk tenkning om globale trender med hensyn til bærekraft og politikkutforming.