Kurset er for norske bedrifter som har virksomhet i Kina, handler med Kina, eller som har ambisjoner om å gå inn i det kinesiske markedet. Kurset egner seg både for ledere og kolleger som befinner seg i hjemme i Norge eller i Kina. Kurset er på norsk.

Kurset legger opp til erfaringsdeling, og det vil blant annet være innledninger fra følgende bidragsytere:

  • Tore Myhre, avdelingsdirektør, NHO
  • Kristel Tonstad, fagdirektør, OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
  • Chen Wei, spesialrådgiver, LO
  • Reidun Blehr Lånekan og Simen Høy Dypvik, seniorrådgivere, Etisk handel Norge
  • Henning Kristoffersen, spesialrådgiver, The Governance Group.

Det er satt opp to kurs, henholdsvis 20. mai og 9. juni. Finn informasjon og påmelding på NHOs nettside.