Nyttige kilder

OECD har utarbeidet en presentasjon som gjennomgår de viktigste endringene i de oppdaterte retningslinjene: OECD MNE Guidelines 2023 Presentation.

OECD har også en kort video om OECDs retningslinjer og deres formål: Updated OECD Guidelines Multinational Enterprises 2023 – YouTube 

Se mer informasjon om OECDs retningslinjer og ansvarlig næringsliv på OECDs nettsider: MNE Guidelines – Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

 

Viktige oppdateringer

OECD lanserte de oppdaterte retningslinjene 8. juni. Retningslinjene har fått nytt navn. Nå heter de OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv.

Retningslinjene dekker alt som har med bærekraftig, ansvarlig næringsliv å gjøre: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima, anti-korrupsjon, forbrukerinteresser, åpenhet, vitenskap og teknologi, konkurranse og skatt. Den nye versjonen av Retningslinjene inneholder oppdaterte anbefalinger til næringslivet på alle disse områdene.

Retningslinjene gir nå tydelige anbefalinger om å utøve virksomhet i tråd med internasjonale mål om klima og biologisk mangfold. Selskapene skal blant annet utføre aktsomhetsvurderinger når det gjelder klimaendringer; tap av biologisk mangfold; degradering av land, marine og ferskvanns økosystemer; avskoging; luft, vann og jord-forurensning og håndtering av avfall. Det er også viktige oppdateringer når det gjelder vitenskap og teknologi. De generelle anbefalingene til selskaper om aktsomhetsvurderinger er også oppdatert og de nye retningslinjene har oppdaterte prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

Les mer om oppdateringene her.