Forrige undersøkelse fra 2019/2020 viste svært lav kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv blant norske næringslivsledere og at få bedrifter gjennomførte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Den viste også at bedrifter ønsker og har behov for veiledning.

Undersøkelsen ga viktig innsikt i utarbeiding av forslaget til åpenhetsloven. Siden sist har loven trådt i kraft – har den ført til endring?

Lansering vil være på frokostmøte kl. 9.00-10.15.
Påmelding her.

Cathrine Dehli er NHOs representant i Kontaktpunktet og vil lede møtet.

Deltakere:

Bente Øverli, avdelingsdirektør Forbrukertilsynet

Anders Aasland Kittelsen, advokat Virke

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Cathrine Dehli, medlem i Kontaktpunktet, vil lede møtet.

 

Les mer om forrige undersøkelse her: Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv – Ansvarlig Næringsliv (responsiblebusiness.no)