Cathrine Dehli er NHOs representant i Kontaktpunktet og vil lede møtet.

Forrige undersøkelse fra 2019/2020 viste svært lav kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv blant norske næringslivsledere og at få bedrifter gjennomførte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Den viste også at bedrifter ønsker og har behov for veiledning.

Undersøkelsen ga viktig innsikt i utarbeiding av forslaget til åpenhetsloven. Siden sist har loven trådt i kraft – har den ført til endring?

Påmelding her.

Tid og sted: kl. 9.00-10.15, på Litteraturhuset, rom Nedjma.
Kaffe og enkel servering.

Vi inviterer til presentasjon av hovedfunn og paneldiskusjon.

Deltakere:

Bente Øverli, avdelingsdirektør Forbrukertilsynet

Idar Kreutzer, områdedirektør, NHO

Anders Aasland Kittelsen, advokat Virke

Runa Opdal Kerr, Chief Sustainability Officer, Norsk Gjenvinning

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Cathrine Dehli, medlem i Kontaktpunktet, vil lede møtet.

Les mer om forrige undersøkelse her: Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv – Ansvarlig Næringsliv (responsiblebusiness.no)