OECDs niende Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector går av stabelen i Paris 16.-17. februar 2023, åpent for både fysisk og digital deltakelse. Det vil også være et program med side-eventer organisert av partnere 13.-15. februar. Disse foregår digitalt.

En foreløpig agenda tar opp spennende og aktuelle temaer, med fokus på levelønn, grønnvasking, sirkulære verdikjeder og ulike sider av aktsomhetsvurderinger, og konsekvenser av rettslige bindende krav til aktsomhetsvurderinger for produsentland sett fra Vietnam.

Forumet samler myndigheter, næringsliv, arbeidere, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner for å diskutere utfordringer og risikoer i bransjen, erfaringer og løsninger for en mer ansvarlig sektor.

Det er nå åpent for registrering.

OECD har utarbeidet en egen veileder for kles- og skobransjen: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment & Footwear Sector

Det norske kontaktpunktet har oversatt veilederen og utarbeidet en innføringsveileder.