Elisabeth er utdannet statsviter og har jobbet med ansvarlig næringsliv i internasjonale organisasjoner i en rekke år. Hun har blant annet erfaring fra World Economic Forum, UNICEF og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Elisabeth var ansvarlig for å utvikle en veileder basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) når det gjelder ikke-juridiske klagemekanismer, deriblant OECDs kontaktpunkt. Elisabeth har dermed god kunnskap om kontaktpunktordningen.

Elisabeth har også jobbet i sekretariatet til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond- Utland med vurderinger av investeringer knyttet til menneskerettighetskriteriet.

Elisabeth Andvig, Kontaktpunkets sekretariat
© Fredrik Naumann/Felix Features

Det foregår en rask utvikling på feltet ansvarlig næringsliv. Reguleringer utvikles og retningslinjer oppdateres. Åpenhetsloven baserer seg på OECDs retningslinjer og stiller krav til at selskaper skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjene. Dette omfatter også å delta i gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd. Elisabeth’s erfaring på feltet, også når det gjelder FNs normgivende arbeid med gjenoppretting, vil bidra til en styrking av Kontaktpunktets kompetanse og kapasitet fremover. Kommunikasjon, bidrag i kurs og arrangementer og tilrettelegging av mekling i enkeltsaker blir viktige deler av Elisabeth’s portefølje i sekretariatet.

Vi er svært glade for å få Elisabeth med på laget!