Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har i flere år holdt kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for mange sentrale norske bedrifter. Nå planlegger vi et nytt kurs fra høsten 2021, som består av tre heldagssamlinger. Første samling er 19. oktober, de neste i november og januar 2022.

I kurset inngår individuell veiledning for deltakerbedriftene utenom kurssamlingene, fra ekstern aktør. Veiledningen skal hjelpe bedrifter til å bli bedre på å kartlegge risiko av sin virksomhet for mennesker, samfunn og miljø og jobbe med aktsomhetsvurderinger basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

Har du rett kompetanse og erfaring med veiledning på området ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger? For dette oppdraget vektlegger Kontaktpunktet følgende:

  • Dybdekunnskap om og erfaring med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs sektorveiledere
  • Dybdekunnskap om og gjerne konkret erfaring med interessentdialog, menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner
  • Konkret og dokumentert praktisk erfaring (spisskompetanse) fra arbeid med ulike sektorer i næringslivet, gjerne finansnæringen, og kjennskap til interne næringslivsrutiner og bedriftskultur, slik at opplegget tilbyr mer enn en teoretisk tilnærming
  • Oversikt over utvikling på feltet ansvarlig næringsliv nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon om kurset og oppdraget er i tilbudsinvitasjonen.

Kontaktperson: Åse Sand

Frist for å sende inn tilbud er 6. august.