Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sitt virke? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv holder jevnlig kurs for norske bedrifter. Kurset gir en innføring i internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og tilrettelegger for diskusjon og erfaringsdeling om beste praksis og relevante spørsmål knyttet til ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Kurset består av tre heldagssamlinger, fordelt over en periode på omtrent tre måneder. Det forventes at bedriftene deltar aktivt og forbereder seg til hver workshop. Deltakerne får tilbud om egne veiledningstimer utenom kurssamlingene. Det er ikke deltakeravgift.

Dersom din bedrift er interessert i å delta, så send en e-post til Kontaktpunktet.

Kort om kurset

Regjeringen forventer at norsk næringsliv legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sin virksomhet. Dette innebærer at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger.

Kursdeltakerne vil få møte noen av de fremste fagpersonene på området, samt høre beste praksis-eksempler fra andre bedrifter, som vil gi konkrete eksempler og belyse temaer som interessentdialog, arbeidstakerrettigheter, innkjøpspraksis, sertifiseringsordninger og statlige forventninger. Videre vil deltakerne få innsikt i nyttige verktøy for å fortsette dette arbeidet i egen bedrift.

Målsettingen med kurset

Målsettingen ved endt kurs er at bedriftene skal kunne svare på hvordan bedriftens virksomhet kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn, og hvordan unngå og redusere skade. Bedriftene skal opparbeide seg kunnskap om og et bevisst forhold til risiko- og aktsomhetsvurderinger. Bedriftene vil også etter endt kurs ha god kjennskap til OECDs retningslinjer og sektorveiledere.

Deltakerne vil bli kjent med og lære å bruke ansvarlighetskompasset, et verktøy utviklet av Kontaktpunktet. Det forventes at deltakerne presenterer funn fra arbeidet med dette for styre eller ledelse i egen bedrift, og lager en plan for å (videre)utvikle systemer og rutiner for risiko- og aktsomhetsvurderinger i bedriften.

Hvem passer dette kurset for?

Kontaktpunktets kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger er relevant for alle typer bedrifter, uavhengig av sektor og størrelse. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltakernes behov, og det legges opp til at bedriftene skal sitte igjen med et sluttprodukt ved endt kurs.

Hva er metoden aktsomhetsvurdering?

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade forårsaket av egen virksomhet eller gjennom bedriftens leverandørkjeder eller forretningsforbindelser. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Tidligere kurs og tilbakemeldinger

110 deltakere fra totalt 61 bedrifter har siden 2015 deltatt på kurs i regi av Kontaktpunktet. Les noen av deres tilbakemeldinger nedenfor.

Før satt CSR-avdelingen og produktavdelingen med hvert sitt system for å følge opp leverandørkjeden. I løpet av kurset fant vi en løsning på hvordan vi kunne få en mer integrert prosess i begge avdelinger. Det CSR-avdelingen gjør i forhold til ansvarlighet har dessuten blitt mer integrert i produktavdelingens daglige virke.Tone Cecilie F. Lie, CSR Manager, Eurosko

Det var nyttig å få samlet informasjon om alt av lovverk, retningslinjer og forventninger per i dag, og dermed få oversikt over hele bildet. Det var nyttig å få innblikk i konkrete erfaringer i andre bransjer, hvor nivået ligger og hva vi har å strekke oss etter. Kurset ga også mulighet til å bygge nettverk med ressurspersoner.Cathrine Dehli, Direktør for bærekraft, Nordic Choice Hotels

Ønsker du og din bedrift å delta?

Ta kontakt med Kontaktpunktet.

 

Var dette nyttig?