Alle foto: Torbjørn Helin. 

– Dersom norsk næringsliv skal lykkes i de internasjonale markedene må de være ledende på ansvarlighet, understreket Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, på årets dialogmøte.

«Build back better» er overskrift på Kontaktpunktets årsrapport. Det betyr ikke tilbake til «business as usual», men at vi skal komme styrket og bedre ut av krisen, understreket Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, på årets dialogmøte og lansering av årsrapport.

Forventningene om å opptre ansvarlig, i tråd med OECDs retningslinjer, spiller en vesentlig rolle, understreket Elgesem. Kontaktpunktet er av den klare oppfatning at en ansvarlig bedrift, som også sørger for bærekraftige leverandørkjeder hvor arbeidere tilbys anstendig arbeid, vil være mer motstandsdyktig når en ny krise kommer, sa Elgesem.

Elgesem viste også til at det nylig lanserte forslaget til åpenhetslov med krav til aktsomhetsvurderinger vil være et viktig bidrag i arbeidet for sikre at næringslivet opptrer ansvarlig.

Les Elgesems forord til årsrapporten her.

Kontaktpunktet fikk svært gode og konstruktive tilbakemeldinger fra våre interessenter. Årsrapporten er informativ, interessant og tilgjengelig lesing og gir et godt bilde av bredden av Kontaktpunktets arbeid, ifølge LO, NHO og Forum for utvikling og miljø. Den viser hvordan Kontaktpunktet gir gode faglige råd, som næringslivet lytter til, at de håndterer klager profesjonelt, og at Kontaktpunktets ekspertise er ettertraktet både av næringslivet, beslutningstakere og andre interessenter. Beer Sten bidro med konkrete erfaringer fra sitt arbeid med leverandørkjeder i India.

Rystende lav kunnskap om OECDs retningslinjer blant bedriftsledere, mener LO

Kontaktpunktets årsrapport er interessant lesning, sa LO-sekretær Are Tomasgard, og trakk særlig fram Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse. Undersøkelsen viser «forstemmende tall» med hensyn til bedriftslederes kjennskap til OECDs retningslinjer, ifølge Tomasgard.

– Kun 30 prosent har hørt om Retningslinjene, sju prosent har satt seg inn dem og skarve 2 prosent kjenner dem godt. Det er etter vårt begrep rystende. Det betyr at vi har en jobb å gjøre, understreket Tomasgard.

– Kontaktpunktet har en viktigere rolle enn noen gang, både som ekspertorgan, opplæringsinstans og klageorgan som bistår partene i å finne løsninger, fremhevet Are Tomasgard, LO-sekretær.

LO anser forslaget til åpenhetslov, og å gå fra frivillige retningslinjer til lovpålagt åpenhet og aktsomhetsvurderinger, som et svært viktig skritt i riktig retning. Samtidig mener LO at det er bekymringsfullt at plikt til å opplyse om produksjonssteder og kunnskapsplikt er utelatt, samt andre plikter for mindre virksomheter.

Alle selskaper uavhengig av størrelse kan stå for eller bidra til alvorlige brudd på arbeidstakerrettigheter og andre type menneskerettigheter, understreket Tomasgard.

LO ønsker at Kontaktpunktet utvikler et verktøy for selskaper om hvordan de skal forholde seg til folkeretten i konfliktområder, som også bør gjelde offentlige anskaffelsesrutiner, ifølge Tomasgard.

NHO: En åpenhetslov vil ha innvirkning utover store bedrifter

– NHO ser frem til å samarbeide med Kontaktpunktet om veiledning til næringslivet, sa Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO.

Internasjonale regelverk som gjelder for alle, som OECDs retningslinjer, er viktig for næringslivet, mener NHO. Det gir forutsigbarhet og like konkurransevilkår, sa Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO. Forslaget til åpenhetslov gjelder større bedrifter, men NHO håper og tror at den vil ha innvirkning på aktsomhetsvurderinger hos flere bedrifter. I og med at loven bygger på OECDs retningslinjer forventer Løyning at Kontaktpunktet vil få en viktigere rolle med hensyn til veiledning, selv om ansvaret for dette er lagt til Forbrukertilsynet.

Løyning fremhevet at klagesakene behandlet i Kontaktpunktet er viktige og svært profesjonelt håndtert. Sakene kan gi god læring, men samtidig påpekte han at det kan oppleves belastende for selskaper å bli trukket frem i årevis etter at klagesaken er avsluttet. NHO har nå igangsatt et samarbeid med Kontaktpunktet og Transparency International, der LO også er invitert, til å utarbeide en samling av anonymiserte dilemmaer som næringslivet kan stå overfor, og hvordan håndtere risiko.

ForUM: – Behov for å gjøre Kontaktpunktet bedre kjent blant våre medlemmer

– Det er et behov for økte ressurser til Kontaktpunktet for dets arbeid med veiledning, ifølge Diego Foss, rådgiver i Forum for utvikling og miljø.

Forum for utvikling og miljø er særlig fornøyd med Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse og fremhevet den som viktig og nyttig for sivilsamfunnet. Sivilsamfunnet har antatt at kunnskapen om OECDs retningslinjer og ansvarlig næringsliv blant norske bedriftsledere er lav, men har manglet konkrete tall. Undersøkelsen vil bidra til at sivilsamfunnet kan gjøre en bedre jobb, sa Diego Foss, rådgiver i ForUM.

Samtidig er det fortsatt noen av ForUMs medlemmer som ikke kjenner til Kontaktpunktet og klageordningen. Vi har en jobb å gjøre med hensyn til å gjøre Kontaktpunktet kjent blant ForUMs medlemmer, konstaterte Foss.

ForUM er positiv til lovforslaget om en åpenhetslov. Foss fremhevet at Kontaktpunktet har mye kompetanse som næringsliv og andre aktører vil ha behov for framover, blant annet for å utfylle Forbrukertilsynets rolle da tilsynet mangler kunnskap om aktsomhetsvurderinger. For å møte behovet for veiledning på dette området er det nødvendig at det også tildeles ressurser til Kontaktpunktet, understreket Foss.

Beer Sten: – Bare tull at små bedrifter ikke kan jobbe ansvarlig

– Det er ingen unnskyldning å være liten. Vi kan gjøre en like god jobb som andre når det gjelder aktsomhet, understreket Monica Sander, daglig leder i Beer Sten.

Monica Sander er daglig leder i Beer Sten, en liten familiebedrift som leverer steinprodukter fra India, Kina, Portugal, Sverige og Norge. For Beer Sten er det å jobbe ansvarlig en investering. Skal bedriften være bærekraftig i framtiden er det ikke noe valg, understreket Sander.

Beer Sten bruker mye stein fra India, som har mange røde flagg hva angår risiko. De går gjennom leverandørkjeden fra a til å – fra steinbruddet, transport, huggeplassen, og til fabrikkene. De kartlegger, analyserer, prioriterer og setter opp en tiltaksplan.

– Det at små bedrifter ikke kan følge opp på denne måten er bare tull. Du er jo ute og handler og snakker med leverandørene dine, så hvorfor kan du ikke også ha arbeidsforhold på agendaen? Det er bare å hekte ansvarlighet på det arbeidet man allerede gjør, mener Sander.

Sander påpekte at offentlige innkjøpere har enorm makt, men har kun fokus på pris. I stedet bør det premieres at man jobber ryddig, strukturert og ansvarlig, understreket hun.

– Vi ser frem til tett samarbeid med våre interessenter om gode tiltak for ansvarlig næringsliv, sa Cathrine Halsaa, sekretariatsleder.

Cathrine Halsaa, sekretariatsleder i Kontaktpunktet, avsluttet dialogmøtet og takket for gode tilbakemeldinger og innspill.

——————

Lanseringen av årsrapporten inkluderte en panelsamtale om de sosiale vilkårene i bærekraftig finans. Den vil bli dekket i en egen artikkel.

Fikk du ikke sett webinaret? Det ligger ute en stund til her: Kontaktpunktets dialogmøte: 26. april – YouTube