WEBINAR 5. okt. kl. 17.00:
Recoding our understanding of RBC in science, tech and innovation: What’s new in the OECD MNE Guidelines?

Registrering: https://lnkd.in/ehiS4Nqa

OECD inviterer til webinar med en grundig diskusjon om hva endringene går ut på og hva myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn gjør for å overføre Retningslinjene fra policy til praksis.

Merk også 19. oktober for webinar om endringene i miljø-kapitlet. Mer informasjon kommer.

Hva er nytt? Kapittel IX – Vitenskap, teknologi og innovasjon

Dette kapitlet beskriver forventningen om at bedrifter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å vurdere og håndtere negativ påvirkning i forbindelse med utvikling, finansiering, salg, lisensiering, handel og bruk av teknologi, inkludert innhenting og bruk av data, så vel som vitenskapelig forskning og innovasjon.

De viktigste oppdateringene:

* Understreker at bedrifter skal gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger med hensyn til faktisk og potensiell negativ påvirkning i forbindelse med vitenskap, teknologi og innovasjon, inkludert utvikling, finansiering, salg, lisensiering, handel og bruk av teknologi, inkludert innhenting og bruk av data, så vel som vitenskapelig forskning og innovasjon;

* Bemerker om at under Retningslinjene:
– inkluderer vitenskap, blant annet, forskning og utvikling;
– inkluderer teknologi digital teknologi, ikke-digital teknologi, og digitale tjenester, så vel som digitale økosystemer som tilrettelegger for disse tjenestenes utvikling og bruk;
– forstås innovasjon som prosessen med å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller prosess med intensjon om å gjøre det tilgjengelig for potensielle brukere eller sette det i bruk i bedriften;
– forstås data som lagret informasjon i strukturerte eller ustrukturerte formater, inkludert tekst, bilder, lyd og video;

* Bemerker om at aktsomhetsvurderinger bør ta hensyn til kjente eller rimelig forutsigbare   omstendigheter relatert til bruk av produktet eller tjenesten knyttet til dens/dets intenderte formål, eller ved rimelig forutsigbar uriktig bruk eller misbruk, som kan føre til negativ virkning;

* Oppfordrer til ansvarlig datastyring, gjennom hele dataverdikjeden, som inkluderer retningslinjer, etiske prinsipper, regler med hensyn til manipulering og tvang overfor forbrukere, og normer for beskyttelse av privatliv og data;

* Oppfordrer til at bedrifters overføring og spredning av teknologi skjer på bakgrunn av frivillige, trygge, sikre og gjensidig avtalte betingelser som tar hensyn til beskyttelse av immaterielle rettigheter, konfidensialitetsforpliktelser, privatliv, personlig databeskyttelse, eksportkontroll og prinsipper for ikke-diskriminering;

* Understreker at bedrifter bør gjøre en innsats for å identifisere situasjoner hvor visse aktører kan forsøke å dra nytte av teknologioverføring for å misbruke sivil teknologi;

* Bemerker at bedrifter bør gjennomføre digital sikkerhetsrisikostyring på en måte som samsvarer med de andre kapitlene i Retningslinjene;

* Understreker at i alle aktiviteter som angår barn og unges deltakelse i eller engasjement med digitale arenaer, bør bedrifters første prioritet være, på egnet måte, å ta hensyn til barnets interesser.