Kontaktpunktet inviterer årlig våre interessenter fra NHO, LO og Forum for utvikling og miljø til dialogmøte for å gi tilbakemelding på vårt arbeid i året som har gått og gi innspill på hva de ønsker fra Kontaktpunktet framover. Det vil også bli en paneldiskusjon om relevant tema.

Vi kommer tilbake med mer informasjon. Inntil videre: hold av datoen!

Dialogmøtet vil finne sted på Litteraturhuset i Wergeland 19. april kl. 9.30-12.00.