Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Har du innsikt i regjeringens forventninger til norske bedrifter om å opptre ansvarlig? Har din bedrift behov for mer kompetanse på disse områdene og hvordan gjennomføre dette i praksis?

Vi setter i gang ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger med start 19. oktober, med fysisk samling. Vær tidlig ute med å sikre deg plass og meld deg på nå!

Om kurset

Tidligere deltakere har gitt svært gode tilbakemeldinger på faglig innhold og muligheten til å dele erfaringer og diskutere dilemmaer med andre bedrifter.

Deltakerne får:

  • Kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP)
  • Presentasjon av regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å opptre ansvarlig og innføring i den nylig vedtatte åpenhetsloven
  • Innføring i metoden aktsomhetsvurderinger og Kontaktpunktets verktøy for denne metoden, ansvarlighetskompasset
  • Inspirerende og lærerike presentasjoner om hvordan andre bedrifter jobber med aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet
  • Kjennskap til faglige rettigheter og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan være en ressurs i arbeidet med å kartlegge risiko
  • Oversikt over rapporteringsstandarder.

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. De har satt særlig pris på muligheten til å la seg inspirere av, utveksle erfaringer og nettverke med andre bedrifter på tvers av bransje og virkeområde, samt å få oversikt over internasjonale standarder og relevante verktøy.

Praktisk informasjon

Første samling: 19. oktober 2021. Neste samlinger er planlagt i november og januar 2022.
Ingen deltakeravgift.
Kurset holdes på Ingeniørenes Hus i Oslo.
Hvis fysiske samlinger ikke lar seg gjennomføre av hensyn til smittevern, vil kurset bli utsatt.

Mht. antall deltakere per bedrift: Bedriften er fri til å melde på så mange deltakere man ønsker, men antall deltakere per bedrift må vurderes nærmere når det er klart hvor mange bedrifter/personer som har meldt seg på og om det i oktober vil være begrensninger pga. smittevernhensyn.

Ta kontakt for mer informasjon og/eller påmelding: ase.kristin.sand@mfa.no

Du finner også mer informasjon om kurset på vår nettside.

Merk: Dette kurset er ikke for offentlige aktører eller konsulentselskaper.