Estlands kontaktpunkt var vertskap for årets møte i Nettverket av nordisk-baltiske kontaktpunkt, som fant sted i Tallinn 13.-14. mai.

Det er forskjell på hvor godt kontaktpunktene fungerer. Nettverket minner om at OECDs medlemsland og andre stater, som er tilsluttet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, er forpliktet til å sørge for at deres nasjonale kontaktpunkt har nok personell og økonomiske ressurser til å oppfylle sine oppgaver i tråd med OECDs retningslinjer, samt et ansvar for å sikre at kontaktpunktene har funksjonell likeverdighet. Det er 51 kontaktpunkt globalt.

Nettverket av nordisk-baltiske kontaktpunkt møtes en gang i året og består av kontaktpunkt i Estland, Danmark, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Nettverket ble enige om Nordic-Baltic Network of NCPs – Joint Statement 14. mai under årets møte i Tallinn i Estland.