Gjennom sin unike klageordning gir OECD enkeltindivider, lokalsamfunn og organisasjoner et sted å gå når de er bekymret for hvordan flernasjonale selskaper påvirker mennesker, samfunn og miljø. I 2020 hadde Norges kontaktpunkt fem klagesaker til behandling.

Uten et sterkt aktsomhetsarbeid er det lett å trå feil når krisen rammer. Vil koronakrisen føre til en økning i antall bedrifter som klages inn for brudd på retningslinjene om ansvarlig næringsliv?

Trinnene i klageordningen fra klagen blir mottatt til den er ferdig behandlet.

Les om klagesakene og -ordningen i Kontaktpunktets årsrapport.

Årsrapporten lanseres 26. april med dialogmøte og panelsamtale om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans.

Påmelding: OECDncp@mfa.no