Heidi Hautala, visepresident i EU-parlamentet
Heidi Furustøl, Etisk handel Norge

Tid og sted:
Onsdag 8. mai kl. 13.30-15.15, servering fra kl. 13.00.
Wergelandsalen, Litteraturhuset.
Påmelding her.

Etter en i overkant spennende vinter med drakamp om Corporate Sustainability Due Diligence Directive sin skjebne, ble direktivet til slutt stemt igjennom i EU-parlamentet 24. april.

Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty Int. Norge

Hvordan ble forslaget til EUs aktsomhetsdirektiv til? Hvilken betydning får det for næringslivet?

Vi har invitert EU-parlamentariker Heidi Hautala til å dele erfaringer med direktivarbeidet, hvordan det forholder seg til internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv og hvilke konsekvenser det får for næringslivet.

Deretter blir det panelsamtale om hvilken betydning regelverket får for norske bedrifter – og for åpenhetsloven.

Tord Dale, Virke

Deltakere:

  • Heidi Hautala, visepresident i EU-parlamentet
  • Heidi Furustøl, leder av Etisk handel Norge
  • Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge
  • Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  • Jørgen Hanson, CSR Manager i Hydro
Jørgen Hanson, Hydro

Møteleder: Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

Vi serverer også Kontaktpunktets rykende ferske årsrapport og noe å bite i.