– Det er mange aktører som bistår norsk næringsliv med råd om hva som kreves av aktsomhetsvurderinger, sier leder av Kontaktpunktet Frode Elgesem.

– Som ekspertorgan på OECDs retningslinjer sitter Kontaktpunktet på «fasiten» om hva som faktisk kreves av bedriftenes arbeid med aktsomhetsvurderinger. Derfor er denne digitale veilederen et etterspurt verktøy, påpeker han.

Gratis verktøy

Det nye digitale verktøyet for aktsomhetsvurderinger er gratis og tilgjengelig via Kontaktpunktets nettsider.

Bilde av et hjul som illustrerer seks trinn i aktsomhetsvurderinger
Det tar bedrifter gjennom en egenvurdering. Den gir en resultatprofil for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger, som forteller hva de bør ta tak i og forbedre.

– Verktøyet er basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og er en forenkling og digitalisering av Kontaktpunktets innføringsdokument til OECDs veileder, forklarer Elgesem.

Trinn for trinn

Verktøyet presenterer påstander for hvert av de seks trinnene i aktsomhetshjulet, som selskapet skal svare ja, nei eller delvis på. Verktøyet er ment både som informasjon om hva som faktisk kreves av aktsomhetsvurderinger, trinn for trinn, og som et GAP- og arbeidsverktøy for å jobbe videre internt i bedrifter.

– Vi tror dette verktøyet vil senke terskelen for å komme i gang med aktsomhetsvurderinger, sier Elgesem, og avslutter:

– Kontaktpunktets viktigste oppgave er å bistå norske bedrifter i deres arbeid for å opptre ansvarlig.

Lenke til den digitale veilederen for aktsomhetsvurderinger.