Det er et problem at debatten gir inntrykk av at bedrifter står overfor nye og hittil ukjente krav, og at det mangler retningslinjer og veiledere. Det er rett og slett feil, i alle fall når det gjelder plikten etter lovens § 4 om å utføre aktsomhetsvurderinger, understreker Elgesem. Det finnes også mye god veiledning og verktøy utarbeidet av OECD og Kontaktpunktet.

Les hele kommentaren på rett24.no.

Både NHO og advokatfirmaet Schjødt har tatt til orde for å utsette sanksjonsregimet som ligger i loven. Virke mener derimot at advokatene skremmer unødig mens Forbrukerdirektøren oppfordrer bedrifter til å komme i gang med jobben.