Nina Mjøberg i LO og Henrik Munthe i NHO er intervjuet i Kontaktpunktets årsrapport om konsekvenser av pandemien for arbeidslivet. Begge representerer Norge i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. I intervjuet (gjennomført 15.februar) drøfter de hva som må til for å skape et arbeidsliv som er bedre rustet for kriser i framtiden. De peker begge på trepartssamarbeidet som avgjørende.

Forholdet mellom partene i arbeidslivet og regjeringen er en av de fremste styrkene i det norske samfunnet. Partene i Norge har jobbet tett for å møte koronakrisen, men i mange land er forholdet mellom partene preget av fiendtlighet. Dette har bidratt til en lite effektiv bekjempelse av pandemien.

Pandemien har hatt stor påvirkning på faglige rettigheter og arbeidstakere verden over, sier Mjøberg fra LO. Mange arbeidstakere har mistet jobben, uten tilgang til velferdsordninger eller lønnskompensasjon. Å styrke trepartssamarbeidet globalt er særlig viktig i lys av pandemien, som kan føre til at enda flere arbeidstakere havner i uformell sektor uten sikkerhetsnett, mener Mjøberg og Munthe.

Kontaktpunktets årsrapport lanseres 26. april med dialogmøte og panelsamtale om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans.

Are Tomasgård, LO-sekretær, og Gjermund Løyning, direktør politikk og samfunnskontakt i NHO, er invitert til å kommentere årsrapporten og Kontaktpunktets arbeid. Regjeringens forslag til åpenhetslov vil også bli tema.

Påmelding: OECDncp@mfa.no