Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli. Den gjelder virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Loven er ledende på feltet internasjonalt og det er knyttet store forventninger til at den vil løfte bedrifters arbeid med ansvarlig næringsliv betraktelig.

Men hvordan sikre at åpenhetsloven blir en suksesshistorie og ikke kun en avkrysningsmanøver?

Hør debatt i Arendal

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, deltar i viktig debatt sammen med et kompetent panel.

Panelet består av:
Steinar P. Olsen, Eier og styreleder, Stormberg
Nina Schefte, Head of Social Responsibility, Norsk Hydro
Bente Øverli, Avdelingsdirektør, Forbrukertilsynet
Frode Elgesem, Leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, OECD
Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver, Amnesty International Norge

Tid og sted:
Onsdag 17. august kl. 10:00 – 11:30, Thon hotel Arendal.
Arrangør: Amnesty International Norway, Norsk Hydro.
Mer informasjon her.

Kort om åpenhetsloven

Loven pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet har forårsaket eller bidratt til i sin virksomhet, produkter eller tjenester i leverandørkjeden eller hos partner, samt å iverksette nødvendige tiltak for å stanse, forhindre eller begrense negative konsekvenser.

Virksomhetene plikter også å utgi informasjon om virksomhetens forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid – enhver kan skriftlig spørre virksomheten om dette.