Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

En «ansvarlighetsrevolusjon» i tekstil- og skobransjen?

250 ulike aktører fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes 8-9 februar i Paris for å sammen finne løsninger for hvordan opptre ansvarlig innen tekstil- og skosektoren. Kontaktpunktet deltok sammen med Eurosko, Etikkrådet,...

les mer

Et globalt instrument for en ansvarlig tekstil- og skosektor

        - OECDs nye veileder skaper en felles forståelse for bedrifters ansvar i globaliseringens tidsalder, skriver Roel Nieuwenkamp, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv. Bedrifter i tekstil- og skosektoren har potensiale til å...

les mer

Korrupsjon, bærekraft og selskapers samfunnsansvar

Det er behov for en fornyet samfunnskontrakt med næringslivet ved at de bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet må det vises respekt for grunnleggende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, skriver Ola Mestad i dagens Aftenposten...

les mer

OECD rundebord om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien

OECD inviterer 8-9 februar 2017 bedrifter, myndigheter, sivilt samfunn og arbeidstakerorganisasjoner til rundebord i Paris om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien. OECD tar sikte på å lansere veilederen for ansvarlig forretningsskikk for denne industrien....

les mer