Norges OECD kontaktpunkt

bilde330x220

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
OffentlighetInternasjonalt

OECDs retningslinjer

bilde330x200retningslinjerN

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er anbefalinger fra OECD-landenes myndigheter til næringsliv i alle sektorer.

RetningslinjeneEtterlevelseVerktøy og ressurser

Dialog og mekling

bilde330x200dialogN

Kontaktpunktet tilbyr dialog og mekling. Hvis partene ikke blir enige, vil Kontaktpunktet vurdere om Retningslinjene er etterlevd.

SaksbehandlingEnkeltsakerLevere klage

Verktøy og ressurser

bilde330x220verktoy

Blant annet FN og OECD har verktøy og ressurser for å hjelpe bedrifter med å opptre i tråd med normer for ansvarlig næringsliv.

Verktøy og ressurser