Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Frode Elgesem i DN: Tar for lett på korrupsjon

Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem var i helgen på trykk med en kronikk i Dagens Næringsliv (DN). Her kommenterer han Kjell Roland, administrerende direktør i i Norfund sin kronikk på trykk i DN 10.5. Les Roland sin kronikk i sin helhet her. Elgesem diskuterer i...

les mer

Mange nyttige innspill i dialogmøte med Kontaktpunktet 19. april

Kontaktpunktet arrangerte 19. april dialogmøte for å diskutere hvordan vi sammen best kan sikre etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktet takker for et bredt oppmøte og for nyttige innspill og tilbakemeldinger. Spesielt NHO, LO...

les mer