National Contact Point Norway

Norges OECD kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Påmelding: Human Rights Due Diligence 2016

Unikt tilbud om kompetansebygging på menneskerettigheter og næringsliv Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess. Målet er at bedriften etter... les mer

Rapportering og åpenhet – hva bør du vite?

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for gjennomføring av samfunnsansvarlig opptreden. OECDs retningslinjer og andre internasjonale initiativ som UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, GRI og ISO 26000 vektlegger åpenhet og... les mer

Banker og ansvarlig næringsliv – hva forventer FN og OECD?

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er relevant for finansinstitusjoner, herunder banker. Hva bør banker vite om forventningene nedfelt i disse dokumentene fra OECD og FN? En video på... les mer

Åpent bedriftskurs: Næringsliv og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hva er risikoen for at din bedrift påvirker disse negativt? Hvordan kan din bedrift unngå å bryte menneskerettighetene gjennom aktivitetene i utlandet? Human Rights Due Diligence er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger,... les mer