Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Ny medarbeider i sekretariatet

Vår dyktige medarbeider Thea Bakke Husom går fra 1. september over i ny stilling i statsforvaltningen. Hun etterfølges av Benedicte Bjerknes som tar over hennes portefølje. Bjerknes holder på med en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo...

les mer

OECD søker konsulenter til evaluering av ulike kontaktpunkt

Flere lands OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal fremover evalueres i såkalte fagfellevurderinger («peer reviews»). OECD søker nå eksterne konsulenter for å støtte sekretariatet i dette arbeidet. OECDs overordnede målsetning med arbeidet er å styrke og...

les mer

Enighet mellom Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby med avtale. Avtalen regulerer kompensasjon, forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen. I februar i år...

les mer

Kontaktpunktet som klagemekanisme – Hvem? Hva? Hvor?

Én av oppgavene til Kontaktpunktet er å fungere som ikke-rettslig klagemekanisme. Klagene dreier seg om bedrifter og påstand om deres manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktene har hatt denne funksjonen siden 2000, og i...

les mer