Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Kontaktpunktets årsrapport for 2017

Kontaktpunktet har møtt en rekke bedrifter i året som gikk, og mange er opptatt av å opptre ansvarlig. De etterspør konkret veiledning i hvordan de skal håndtere risiko i komplekse leverandørkjeder, tilpasset sin bransje. Årsrapporten viser Kontaktpunktets innsats...

les mer

Ny nettportal – krav til ansvarlig næringsliv

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Det forventes at norske selskap: Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i. Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for...

les mer

Spennende jobbmulighet for juniorkonsulent i OECD, Paris!

OECDs enhet for ansvarlig næringsliv i Paris, søker etter en juniorkonsulent med relevant utdanning og noe jobberfaring. Ansvarsoppgaver er konkrete tiltak for å styrke kontaktpunktordningen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om stillingen eller søk...

les mer

Ansvarlige selskap rapporterer! Kronikk i dagens DN

- Når Stortinget fjerner årsberetningen er det et steg i feil retning, skriver Ola Mestad og Frode Elgesem i en kronikk i DN i dag. Rapportering og kommunikasjon utad er sentralt for å oppfylle de stadig tydeligere kravene om selskapers samfunnsansvar. Driver man en...

les mer