Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Utvinningsindustrien – hvordan lykkes med interessentdialog?

OECD lanserte 10. mai en veileder for konsultasjoner med berørte parter innen utvinningsindustrien. «OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector». En god interessentdialog er en forretningsfordel, da den kan gi en «social... les mer