Human Rights Due Diligence

330px-full-bredde_white

Hva er aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter?

Les om vårt pilotprosjekt for norske bedrifter

Norges OECD kontaktpunkt

Nytt-kontakpunkt-330x200

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
OffentlighetInternasjonalt

OECDs retningslinjer

bilde330x200retningslinjerN

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er anbefalinger fra OECD-landenes myndigheter til næringsliv i alle sektorer.

RetningslinjeneEtterlevelseVerktøy og ressurser

Dialog og mekling

bilde330x200dialogN

Kontaktpunktet tilbyr dialog og mekling. Hvis partene ikke blir enige, vil Kontaktpunktet vurdere om Retningslinjene er etterlevd.

SaksbehandlingEnkeltsakerLevere klage