Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Lansering av OECDs sektorveileder for institusjonelle investorer

OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like...

les mer

Dakota-røyrleidningen godt handtert av norske finansinstitusjonar

Frå november i fjor til mars i år  har DnB, Sparebank 1,  KLP og Storebrand trekt ut sine investeringar i selskap som deltar i utbygginga av Dakota Access Pipeline i USA. DnB har òg gått ut av sin del av prosjektlånet til utbygginga. Sett frå OECD-kontaktpunktet vil...

les mer