Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Vellykket 3. workshop i Human Rights Due Diligence

Tirsdag 11. oktober gikk tredje og siste workshop i Kontaktpunktets kurs i Human Rights Due Diligence av stabelen. Det ble en hyggelig og lærerik dag med interessante diskusjoner og spennende presentasjoner. Til sammen 12 bedrifter har deltatt i årets Human Rights Due...

les mer

Ny medarbeider i sekretariatet

Vår dyktige medarbeider Thea Bakke Husom går fra 1. september over i ny stilling i statsforvaltningen. Hun etterfølges av Benedicte Bjerknes som tar over hennes portefølje. Bjerknes holder på med en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo...

les mer

OECD søker konsulenter til evaluering av ulike kontaktpunkt

Flere lands OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal fremover evalueres i såkalte fagfellevurderinger («peer reviews»). OECD søker nå eksterne konsulenter for å støtte sekretariatet i dette arbeidet. OECDs overordnede målsetning med arbeidet er å styrke og...

les mer

Enighet mellom Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby med avtale. Avtalen regulerer kompensasjon, forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen. I februar i år...

les mer