Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Slutterklæring Industri Energi -DNO ASA

Det norske Kontaktpunktet publiserte i dag, 22. mars 2018, sin slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale i klagen gjaldt mangel på varsel og drøftelse mellom DNO og arbeidstakernes representanter i Jemen knyttet til...

les mer

Dialogmøte og lansering av Kontaktpunktets årsrapport 9. april

Norges OECD-kontaktpunktet inviterer til dialogmøte for lansering av årsrapport 2017. Tid: mandag 9. april kl 9:30-11:30 Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7. Vi inviterer til diskusjon om hvordan Kontaktpunktet kan være en relevant aktør og hvordan vi sammen kan sikre...

les mer

Kontaktpunktets årsrapport for 2017

Kontaktpunktet har møtt en rekke bedrifter i året som gikk, og mange er opptatt av å opptre ansvarlig. De etterspør konkret veiledning i hvordan de skal håndtere risiko i komplekse leverandørkjeder, tilpasset sin bransje. Årsrapporten viser Kontaktpunktets innsats...

les mer

Ny nettportal – krav til ansvarlig næringsliv

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Det forventes at norske selskap: Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i. Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for...

les mer

Spennende jobbmulighet for juniorkonsulent i OECD, Paris!

OECDs enhet for ansvarlig næringsliv i Paris, søker etter en juniorkonsulent med relevant utdanning og noe jobberfaring. Ansvarsoppgaver er konkrete tiltak for å styrke kontaktpunktordningen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om stillingen eller søk...

les mer