Norges OECD-kontaktpunkt

Kontaktpunktet skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent.

KontaktpunktetSekretariatetMandat
Aktuell informasjonInternasjonalt

Nyheter

Aktsomhetsvurderinger er bra for business!

Slik åpnet ekspedisjonssjef Ølberg fra UD seminaret om interessentdialog. Det var et vellykket seminar med konkrete eksempler hvor representanter fra Statoil, DNO og Norsk Bergindustri delte sine erfaringer fra operasjoner på bakkenivå, og bidro til gode diskusjoner....

les mer

FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter 2016

For femte gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringslivet, myndigheter, sivilt samfunn og akademia. Temaet for årets forum er:...

les mer

Vellykket 3. workshop i Human Rights Due Diligence

Tirsdag 11. oktober gikk tredje og siste workshop i Kontaktpunktets kurs i Human Rights Due Diligence av stabelen. Det ble en hyggelig og lærerik dag med interessante diskusjoner og spennende presentasjoner. Til sammen 12 bedrifter har deltatt i årets Human Rights Due...

les mer