Kontaktpunktet har avsluttet behandling av saken og publisert sin slutterklæring.

Kontaktpunktet har ikke funnet at DNO ASA har opptrådd i strid med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, men oppfordres i fremtiden til å respektere kontaktpunktordningens klagemekanisme

Saken gjaldt en klage fra fagforbundet Industri Energi der de hevdet at DNO ASA ikke har overholdt jemenittisk rett om lønns- og arbeidsvilkår for tidligere ansatte i Jemen. Industri Energi hevdet at dette er i strid med anbefalingene i OECDs retningslinjer.

På grunn av den krevende situasjonen i borgerkrigsherjede Jemen og DNOs manglende vilje til å delta i opplysningen av saken har Kontaktpunktet ikke lyktes med å få klarhet i om DNO har handlet i strid med nasjonal (arbeids-)rett og dermed i strid med OECDs retningslinjer.

Kontaktpunktet anbefaler DNO for framtiden å:

  • respektere kontaktpunktordningens klagemekanisme, som er sentral i OECDs retningslinjer, og samarbeide med Kontaktpunktet i god tro, samt
  • kartlegge hva som er sammenlignbare lønnsforhold i Jemen, og anvende disse
  • følge opp sitt løfte om å inngå avtaler om lønn og etterbetaling i tråd med jemenittisk rett.