Sylvi Bratten fra Fokus innledet denne uken om kjønnsperspektivet i aktsomhetsvurderinger for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv

 

Kontaktpunktets innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger – råd til å innarbeide kjønnsperspektivet

Kontaktpunktet har utarbeidet en praktisk innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger. Der kan du få råd om hvordan selskap bør innhente kjønnsspesifikk informasjon om hvordan virksomheten påvirker kvinner og menn:

 

 

  • Utarbeide retningslinjer for å unngå kjønnsdiskriminering i bedriften og brudd på kvinners menneskerettigheter som følge av virksomheten.
  • Være særlig oppmerksom på tilleggsrisiko for kvinner som tilhører særlig sårbare grupper, for eksempel urfolk eller analfabeter.
  • Sørge for at varslingsmekanismer er tilgjengelig, tilrettelagt og kjent for kvinner, enten de er ansatte i bedriften, hos partnere, fra lokalsamfunnet eller berørt av virksomheten på annen måte.
  • Legge til rette for kvinners deltakelse i konsultasjon og forhandlinger.
  • Konsultere berørte kvinner på deres eget språk, uten menn tilstede.
  • Ha særlig fokus på kvinner i områder i konflikt og post-konflikt.

Kjønnsperspektiv i spesifikke sektorer: landbruk og tekstilbransjen

OECD har utarbeidet en rekke sektorveiledere som gir konkrete og praktiske råd tilpasset ulike bransjer. Veilederne legger vekt på interessentdialog og har også et særlig kjønnsperspektiv. Særlig landbrukssektoren og tekstilbransjen har en stor andel kvinner som jobber i leverandørkjeden, og veilederne gir gode råd for hvordan kjønnsperspektivet kan ivaretas i disse bransjene. Veilederen for interessentdialog for utvinningsindustri har også et eget kapittel med anbefalinger om beste praksis for interessentdialog med kvinner.