Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv. Næringslivet kan bidra positivt til samfunnsutviklingen gjennom å skape verdier og arbeidsplasser. Men en bedrift kan også bidra til negativ påvirkning på mennesker samfunn og miljø, og aktsomhetsvurderinger er nøkkelen til et ansvarlig næringsliv.

flyer for innføringsveileder i aktsomhetsvurderinger
Mange norske bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, men det kan være utfordrende i praksis.  Kontaktpunktets veileder er utarbeidet i samarbeid med sentrale norske aktører og gir en nyttig innføring i OECDs metode for aktsomhetsvurderinger.

Her kan du laste ned veilederen.

Kontaktpunktet innleder gjerne om veilederen på ditt arrangement!

Ta kontakt for dette eller for å bestille brosjyren.

Modell som viser 6 trinn for å gjøre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv