Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv. Næringslivet kan bidra positivt til samfunnsutviklingen gjennom å skape verdier og arbeidsplasser. Men en bedrift kan også bidra til negativ påvirkning på mennesker samfunn og miljø, og aktsomhetsvurderinger er nøkkelen til et ansvarlig næringsliv.

flyer for innføringsveileder i aktsomhetsvurderinger
Mange norske bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, men det kan være utfordrende i praksis.  Kontaktpunktets veileder er utarbeidet i samarbeid med sentrale norske aktører og gir en nyttig innføring i OECDs metode for aktsomhetsvurderinger.

Vi oppfordrer alle næringslivsaktører og berørte parter, særlig partene i arbeidslivet, til å bruke veilederen for aktsomhetsvurderinger aktivt, og til en fortsatt god innsats for et ansvarlig næringsliv.  Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Torbjørn Røe Isaksen

 

Her kan du laste ned veilederen.

Kontaktpunktet innleder gjerne om veilederen på ditt arrangement!

Ta kontakt for dette eller for å bestille brosjyren.

Modell som viser 6 trinn for å gjøre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv