Videoen presenterer på en oversiktelig måte hva som forventes av OECDs medlemmer, deriblant Norge, for å fremme OECDs retningslinjer, hvilke områder for samfunnsansvar dekker retningslinjene – dvs alle områder! Nieuwenkamp gir innledningsvis eksempler på hvordan OECDs nasjonale kontaktpunkt håndterer klager om påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer. 

Et av eksemplene er Norge og Sveriges kontaktpunkt sin håndtering av klagesaken fra samebyen mot Statkraft angående vindmølleutbygging i reindriftsmområder. Klagebehandlingen resulterte i en avtale om kompensasjon og regulering av vindmølleutbyggingen mellom partene.

Se videoen her: