Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby med avtale. Avtalen regulerer kompensasjon, forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen.

I februar i år avsluttet OECD-kontaktpunktene i Norge og Sverige sin behandling av en klage fra Jijnjevaerie Sameby. I Kontaktpunktenes slutterklæring ble partene oppfordret til å vise fornyet vilje til å oppnå en avtale om videre utvikling av vindkraftprosjektet.

Vi er glade for at Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby på egen hånd nå har lyktes å komme til enighet og utarbeidet en avtale i denne saken, sier Ola Mestad og Kristin Pålsson, leder av hhv. det norske og svenske OECD-kontaktpunkt.

Les Kontaktpunktenes pressemelding her.

Les om enkeltsaken mellom Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby her.

Bilde: Malin Hillström
Bilde: Malin Hillström
Foto: Christian Houge
Foto: Christian Houge