Commentary_Anthony_Ewing_Protect_Respect_RemedyRegjeringspartiene har i sin plattform lagt vekt på at menneskerettighetene skal prioriteres i utenriks- og utviklingspolitikken, og Utenriksminister Børge Brende informerte i Aftenposten 14.2.2014 at det vil bli laget en stortingsmelding om temaet:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Frihet-under-press-7468896.html

Meldingen vil bl.a. omhandle menneskerettighetsspørsmål i næringslivets internasjonale virksomhet, og det er åpnet for innspill til arbeidet med meldingen.

Sekretariatet til kontaktpunktet sendte 13.3.2014 inn noen tanker rundt dette – de kan du lese her: 20140313_Stmeld MR_innspill