Det norske Kontaktpunktet publiserte i dag, 22. mars 2018, sin slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale i klagen gjaldt mangel på varsel og drøftelse mellom DNO og arbeidstakernes representanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i Jemen i 2015. Her mener Kontaktpunktet at DNO ikke har etterlevd OECDs retningslinjer i deler av kapittel V, som omhandler sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet.

Industri Energi klaget også inn DNO knyttet til spørsmål om hvorvidt DNO motarbeidet arbeidstakernes rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger i Jemen. Kontaktpunktet har ikke funnet grunnlag for at DNO ikke har oppfylt forventingene om retten til fagorganisering.

Kontaktpunktet anbefaler DNO for fremtiden å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger og å vise større åpenhet om sine retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Les pressemeldingen her
Les slutterklæringen her
Andre dokumenter i saken her