En god dialog med ulike interessentgrupper er viktig for et ansvarlig næringsliv og bør inngå i alle deler av selskapenes arbeid med å opptre i samsvar med internasjonale forventninger. I dette seminaret ser vi på begrunnelsen for å ha en god interessentdialog, hvordan den gjennomføres og hvordan den implementeres i selskapenes beslutningsprosesser, retningslinjer og drift. Seminaret er praktisk anlagt og presentasjon av konkrete erfaringer og dilemmaer er en viktig del av programmet. Les mer om OECDs veileder for interessentdialog i utvinningsindustrien her:

Tid: Tirsdag 8. november kl 13:00 – 15:30
Sted: NHO, Middelthunsgate 27

Program og konseptpapir

Påmelding: oecdncp@mfa.no innen 31. oktober. Emnefelt: Påmelding seminar

oecd-guidance-extractives-sector-stakeholder-forside-1-1080x675