picture_mini_RRRDet internasjonale NGO-nettverket OECD Watch har nylig publisert sin analyse av ca 250 klager med påstand om selskapers manglende etterlevelse på OECDs retningslinjer.

I rapporten «Remedy Remains Rare» viser de til at OECD-systemet med nasjonale kontaktpunkt som ble etablert i 2000 og som har et stort potensiale som klagemekanisme. En gjennomgang av klagesakene 2000 – 2015 er imidlertid nedslående. Kun i 1% av tilfellene faktisk hadde gitt klagerne et tilfredsstillende resultat i form av oppreisning, innrømmelser og påviste endringer fra de innklagede selskapene. OECD Watch mener at de nasjonale kontaktpunktene i sin behandling av klagene,  gjennomgående er for forsiktige og at reformer er nødvendige, bl.a. i prosedyrereglene for kontaktpunktene.

OECD Watch består av over 100 frivillige organisasjoner/nettverk; herunder ForUM i Norge.