Kontaktpunktet gjennomgikk en «Peer Review» 21.-23. oktober 2013. Det er frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå.

Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger til forbedringer til kontaktpunktet som blir evaluert. Samtidig ønsker man å trekke frem forhold som også de andre kontaktpunktene kan lære av. Kontaktpunktet fra Canada ledet evalueringen med støtte fra kontaktpunktene fra Belgia, Colombia, Nederland og Storbritannia. I tillegg deltok sekretariatet til OECDs investeringskomité, og teamet hadde observatører fra Ungarn og Mexico. Det norske kontaktpunktet hadde leid inn den uavhengige organisasjonen Shift til å organisere evalueringen.

Da teamet var i Oslo i fjor, møtte de representanter fra norske myndigheter, sivilt samfunn, fagforeninger, næringsliv, KOMpakt, akademia, samt Kontaktpunktet. Vårt inntrykk er at teamet var veldig fornøyd med responsen de fikk.

Nå foreligger teamets endelige rapport med anbefalinger.

Les den her: Peer review report – NCP Norway

Kontaktpunktets sekretariat innarbeidet en rekke av anbefalingene i sin virksomhetsplan for 2014 og inviterte relevante norske interessenter til et oppfølgingsmøte 26. februar. Mange nyttige tilbakemeldinger ble gitt på det møtet, og sekretariatet vurderer fortløpende hvordan kontaktpunktets arbeid kan forbedres ytterligere.

Rapporten ble lagt frem for de øvrige kontaktpunktene på et møte i Paris 20. mars.

Ønsker du mer informasjon om evalueringen eller har innspill du vil formidle til oss om vårt arbeid?
Kontakt sekretariatet på oecdncp@mfa.no