Hva er OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv? Hvordan behandler det norske OECD Kontaktpunkt klager mot bedrifter? Denne brosjyren presenterer ferske eksempler fra Norge. Den ble publisert i mars 2012.

OECD Guidelines in practice: Norway 2011/2012 (pdf)