OECD inviterer 8-9 februar 2017 bedrifter, myndigheter, sivilt samfunn og arbeidstakerorganisasjoner til rundebord i Paris om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien. OECD tar sikte på å lansere veilederen for ansvarlig forretningsskikk for denne industrien.

Veilederen er banebrytende da den er utarbeidet av myndigheter i samarbeid med sentrale aktører i bransjen, for å gi et felles grunnlag for hvordan OECDs retningslinjer skal etterleves av aktører i tekstil- og skobransjen.

Formålet med veilederen er å bedre forholdene i leverandørkjedene angående arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Tekstil og sko er noen av verdens største forbruksvarer, og det er risiko for at OECDs retningslinjer ikke blir etterlevd. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke.

Kontaktpunktet vil delta på rundebordet og vi oppfordrer norske selskap og aktører i bransjen til å delta på rundebordet i februar og følge utviklingen i OECD.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om arrangementet eller  veilederen.

Les utkastet til veilederen her.

Rundebordet vil ta for seg viktige problemstillinger knyttet til leverandørkjeder, migrantarbeidere, seksuell trakassering og mer. Det vil både bli paneldiskusjoner og aktive workshops for deltakerne. Norske bedrifter vil her ha mulighet til å dele sine rutiner og gode erfaringer med risikohåndtering, og lære av andre internasjonale aktører i bransjen.

Se foreløpig agenda her.

Meld deg på via denne linken. Si gjerne fra til Kontaktpunktet om du planlegger å delta.

Kontaktpunktet kommer tilbake med mer informasjon over jul og vil også invitere til et arrangement om dette i Oslo til våren, i samarbeid med relevante partnere.

Her kan du også lese mer om hvordan OECDs kontaktpunktordning håndterer klager på manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer med eksempel fra et nordisk herreklærkonsern. Det danske Kontaktpunktet slo fast at kleskonsernet i etteroppgjøret etter Rana Plaza-katastrofen ikke hadde gode nok kontrollrutiner for leverandører.

tekstilveilder