Næringsliv, sivilt samfunn, fagbevegelse og myndigheter fra hele verden kommer for å dele erfaringer om hvordan ansvarlig næringsliv kan drive lønnsomt og samtidig bidra til utvikling. Erfaringer fra Myanmar og fremvoksende økonomier, samt utvalgte sektorer som råvareutvinning, finans, og nett- og telekom står på dagsordenen. Det samme gjør betydningen av dialog og mekling for å oppnå ansvarlig næringsliv i praksis. Meld deg på her (oecd.org).