Dato: 19. april kl. 11:00-13:00. Lett servering fra kl. 10:30.
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, inngang Kristian IV gate.

Et ansvarlig næringsliv er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Norges OECD-kontaktpunkt arbeider med å fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og håndterer klagesaker der det påstås at selskap ikke har etterlevd Retningslinjene. Målet er å løse konflikten gjennom mekling og dialog, og bli enige om veien videre.

Med utgangspunkt i årsrapporten for 2016 inviterer Kontaktpunktet relevante aktører til dialogmøte for å drøfte hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv. Hvordan kan vi samarbeide om økt etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

Kontaktpunktet vil lansere og presentere vår årsrapport for 2016. Medlemmene er nominert av ForUM, NHO og LO, og vi inviterer derfor spesielt disse til å komme med sine perspektiver på Kontaktpunktets arbeid. Deretter ønsker vi å drøfte veien videre.

Påmelding: Send e-post til OECDncp@mfa.no
Frist for påmelding: 11. april

Se fullt program her.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om arrangementet eller om ansvarlig næringsliv.