Kontaktpunkt har i et brev til regjeringen anmodet om å tydeliggjøre forventninger til mottakere av krisepakker om å etterleve internasjonale forpliktelser om ansvarlig næringsliv. Se brevet her.

En mulighet til å gi bærekraftsagendaen et dytt framover

Risikoen for at norsk næringsliv kan bli innblandet i krenkelser av menneskerettigheter, brudd på faglige rettigheter, miljøødeleggelser og korrupsjon har økt dramatisk med koronakrisen. Kontaktpunktet mener det er en tapt mulighet dersom regjeringen ikke stiller krav til ansvarlighet til bedrifter som mottar støtte.

Regjeringen må sikre at koronakrisen ikke blir et tilbakeskritt for bærekraftsagendaen, men heller bruke muligheten til å gi den et kraftig dytt fremover, ved å stille krav om ansvarlighet i krisepakkeneFrode Elgesem, leder Kontaktpunktet

Et ansvarlig næringsliv er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Derfor er det store forventninger til at bedrifter unngår å gjøre skade på mennesker, miljø og samfunn. Nå er det krisetider. Næringslivet er hardt rammet og mange norske bedrifter kjemper for å overleve. I en krisetid er prinsippene viktigere enn noensinne – fordi risikoene er større. Næringslivet må orientere seg om de nye risikoene, oppdatere sine aktsomhetsvurderinger basert på interessentdialog etterfulgt av en plan for hvordan selskapet skal håndtere risikoene.

Kontaktpunktet mener at regjeringen må sikre at bedriftene som mottar støtte opptrer ansvarlig, og at det bør få konsekvenser om støttemottagere ikke etterlever prinsippene.

– Ikke bli den bedriften som ikke klarte å motstå fristelsen til å bestikke tjenestemenn for å få en etterlengtet kontrakt; som ikke forsto at dere handlet med kriminelle og derfor fikk ubrukelige varer; som droppet kostnader til å rense utslipp som medførte miljøødeleggelser; eller som presset tiden for leveranser slik at varene ble produsert med bruk av tvangsarbeid, barnearbeid eller på en måte som medfører risiko for arbeidstakere. Vær heller ikke den som delte ut overskudd til eiere samtidig som kontrakter med leverandører ble kuttet, slik at arbeidere i lavkostland ble dyttet ut i ren nød, sier Frode Elgesem.

LO og ForUM for utvikling og miljø har i brev 1 og brev 2 til Finansdepartementet gitt sin tilslutning til Kontaktpunktets anmodning. NHO har også sendt brev og bl.a. uttrykt støtte til Kontaktpunktets oppfordring til regjeringen om at koronakrisen ikke må bli et tilbakeskritt for bærekraftsagendaen, og at det må gjøres klart at man har forventninger om ansvarlighet til mottakerne av krisepakkene, se brev 3 her.

OECDs anbefalinger om ansvarlighet i tiltakspakker

 


OECD har gitt klare anbefalinger til myndigheter og selskaper om hvordan prinsippene om ansvarlig næringsliv kan integreres i korona-tiltakspakker. OECDs årlige globale forum for ansvarlig næringsliv vil i år avholdes virtuelt 19. mai, med fokus på «responsible business conduct and Covid-19». Forumet har invitert en rekke ledende aktører fra næringsliv, myndigheter, sivilt samfunn og fagforeninger verden over. Se program og meld deg på her:

Se OECD-dokumentet her: