Kontaktpunktets leder, Ola Mestad, har blitt intervjuet av Teknisk Ukeblad om OECDs retningslinjer og verftsulykken i Polen i 2016 der en av arbeiderne omkom og det fremkom at nordkoreanske arbeidere jobbet under tvang.

Regjeringen er klar og tydelig på forventningene som stilles til norsk næringsliv. I praksis betyr dette at norske kjøpere må undersøke forholdene hos sine leverandører. De må kreve at leverandørene har ordentlige forhold. Dette må sjekkes ordentlig. Aktsomhetsvurderinger er løpende krav, forklarer Mestad i artikkelen.

Mestad påpeker i artikkelen at det allerede i 1976 ble klart i OECD-retningslinjene at selskaper som har arbeid i utlandet, må oppføre seg ordentlig. Dette har blitt tydeliggjort, blant annet i 2011 da FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter og næringsliv ble tatt inn i sin helhet. Videre utarbeider OECD spesifikke sektorveiledere med konkrete råd til ulike bransjer.

Arrangementet det refereres til i artikkelen er ICJ-Norge (International Commission of Jurists, Norge) sitt seminar om næringsliv og menneskerettigheter. Det avholdes 4. mai, og blant annet kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem, deltar i panelet.

Les artikkelen i Teknisk Ukeblad i sin helhet her. Ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet dersom din bedrift trenger veiledning, eller om du har spørsmål om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

.

Skjermdump fra artikkelen til Teknisk Ukeblad, «Nå blir det «rettssak» om de nordkoreanske arbeiderne», publisert 30.3.