Som en følge av at årets fredspris gikk til Malala Yousefzai og Kailash Satyarthi har det blitt rettet ny oppmerksomhet mot barns rettigheter. Tragedien i Pakistan 16. desember viser at det er en lang vei å gå. Derfor er det fint at det rettes oppmerksomhet mot nobelprisvinner Satyarthi som jobber for å befri barn fra slaveri og barnearbeid. Kapittel V i OECDs retningslinjer viser til bedrifters ansvar for å bidra i kampen mot barnearbeid, blant annet ved å selv sørge for at dette ikke forekommer i sine leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Kontaktpunktet deltok i denne forbindelse på IEHs seminar om barnearbeid 11. desember, som ble arrangert i samarbeid med Virke og LO. Seminaret fokuserte på norsk næringslivs ansvar for å forhindre og bekjempe barnearbeid. Tilstede på seminaret var styremedlem Frans Roselaers fra Nobelprisvinner Kailash Satyarthis organisasjon the Global March.

Roselaers sa blant annet at det ville være nytteløst å lage et system som garanterer for at produkter ikke er laget ved hjelp av barnearbeid, men at bedrifter har et ansvar for å holde seg informerte på risikoen og ta nødvendige forhåndsregler for å unngå at det forekommer. Du kan lese mer om seminaret ved å klikke på ovenfornevnte link.