Initiativ for etisk handel inviterer sammen med Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv til en frokost-økt hvor vi med hjelp av den ferske innføringen i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, vil gi deltakerne en praktisk innføring i hvordan næringslivet kan gjøre aktsomhetsvurderinger på mennesker, samfunn og miljø.

Program mandag 1. april:


0800-0830 Frokost og mingling

0830-0850 OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.
Frode Elgesem, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

0850-0920 Hvordan bruker IEH OECDs kortveileder i etisk handel-arbeidet?
Heidi Furustøl, Initiativ for etisk handel.

0920-0935 Hvordan bruker IEH-medlem Varner OECDs aktsomhetsmodell i sitt etisk handel-arbeid?
Vegard Neverlien, Varner.

0935-1000 Spørsmål og kommentarer fra salen

Frokostseminaret er hos IEH, Hausmannsgate 19.

For mer informasjon og påmelding: http://etiskhandel.no/Artikler/15197.html.