Ola Mestad deltok i Thun-gruppens årsmøte i Sveits 19. juni 2017. Gruppen er en sammenslutning av store banker som gjennom flere år har arbeidet med å finne frem til hvordan bankvesenet kan oppfylle forventningene i FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv.

Gruppen har utgitt to diskusjonsnotater om temaet. Det siste ble publisert i år (15. mars 2017).

Sistnevnte vakte stor internasjonal diskusjon fordi professor John Ruggie som utarbeidet UNGP, kritiserte skarpt en del av notatet.

Denne uenigheten stod sentralt i diskusjonene på årsmøtet der Ruggie også deltok. Diskusjonene var konstruktive og det blir interessant å følge det videre arbeid i Thun-gruppen. Dette vil være særlig viktig fordi OECD nå er i ferd med å starte arbeidet med en veileder for bankers aktsomhetsvurderinger ved generelle lån til næringslivet. Dette arbeidet vil også bli diskutert på OECDs Globale Forum 29-30. juni.

Les mer om OECDs arbeid i finanssektoren her.