Levere klage

Alle som mener at en bedrift ikke etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kan levere en klage til Kontaktpunktet. Det norske kontaktpunktet kan behandle saker der norske bedrifter er involvert, og saker som oppstår mot utenlandske bedrifter med virksomhet i Norge.

En klage må være skriftlig og inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon til klager(e)
  • Saklig begrunnelse for klagen. Det inkluderer en beskrivelse av forholdet, hvilken rolle innklagede har i hendelsen og en konkret henvisning til hvilke avsnitt i Retningslinjene klager mener ikke er etterlevd
  • Så konkret og presis dokumentasjon som mulig

Kontakt gjerne sekretariatet hvis du vurderer å levere en klage til Kontaktpunktet. Benytt gjerne nedlastbart klageskjema.
Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes til: oecdncp@mfa.no

Relevante lenker