Kontaktpunktet har møtt en rekke bedrifter i året som gikk, og mange er opptatt av å opptre ansvarlig. De etterspør konkret veiledning i hvordan de skal håndtere risiko i komplekse leverandørkjeder, tilpasset sin bransje. Årsrapporten viser Kontaktpunktets innsats nasjonalt og internasjonalt for å fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Store utfordringer i krevende og komplekse markeder, men få klager til Kontaktpunktet

«Vi må hegne om Kontaktpunktordningen, for det er det beste instrumentet vi har for å fremme ansvarlig næringsliv», sier kontaktpunktmedlem Elgesem i rapporten. Men ordningen står og faller på om den blir brukt. ForUM spør i rapporten om det er for vanskelig å klage på overtramp. Kontaktpunktet håndterte kun en klagesak i 2017. Men utfordringene for norsk næringsliv står i kø. Kontaktpunktet har i 2017 hatt særlig fokus på ansvarlighet i finansnæringen og sko- og klesbransjen.

Innsats for en bærekraftig klesindustri

Klær og sko er blant de største gruppene forbruksvarer i verden, og vi leser daglig om elendige arbeidsvilkår i produksjonen i leverandørkjeden. Norske sko- og klesbedrifter har over tid arbeidet for å bedre forholdene. Kontaktpunktet arrangerte i 2017 arbeidsseminar for norsk klesbransje for å lansere OECDs nye veileder for ansvarlige leverandørkjeder i sko- og klesbransjen. Les i rapporten om fornøyde deltakere og om vårt samarbeid med Norwegian Fashion Hub.

Mot ny kurs i finansnæringen?

DNB viser i årsrapporten til at forventingene til finansnæringen og hva de investerer i er skyhøye. Amnesty slår fast at investorer som ignorerer faresignaler, anses som medskyldige. Dersom de stiller krav til ansvarlighet, kan de derimot bidra positivt til å fremme menneskerettighetene. Les i årsrapporten om Kontaktpunktet lanseringsseminar for finansnæringen av OECDs veiledningsdokument for institusjonelle investorer.

Kurs for bedrifter og offentlige aktører i aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktet arrangerte i 2017 for tredje gang kurs for bedrifter i aktsomhetsvurderinger. Over tre heldagssamlinger gis det innføring i OECDs retningslinjer og metoden aktsomhetsvurderinger, og deltakerne får også individuell veiledning for å skape gode rutiner i egen bedrift. I rapporten kan du også lese om Kontaktpunktets innsats for samstemt veiledning fra offentlige aktører på ansvarlig næringsliv og nettportalen for disse aktørenes veiledning på ansvarlig næringsliv.

Lansering av årsrapport og dialogmøte 9. april

Med utgangspunkt i årsrapporten for 2017 inviterer Kontaktpunktet relevante aktører til dialogmøte 9. april kl 9:30- 11:30 på Håndverkeren for å drøfte hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv.

Påmelding innen 3. april til OECDncp@mfa.no

Last ned årsrapporten her: