Industri Energi hevder i klagen at DNO ikke har overholdt jemenittisk rett og dermed handlet i strid med anbefalingene i OECD-retningslinjene kapittel I, begreper og prinsipper, punkt 2. Industri Energi hevder også at DNO har operert med mindre gunstige standarder for de ansatte enn sammenliknbare arbeidsgivere i Jemen, noe som Industri Energi mener strider med anbefalingene i Retningslinjene kapittel V, sysselsetting og forhold mellom partene i arbeidslivet, punkt 4, bokstav a.»

logo DNOSe alle dokumentene i saken her, under fanen «dialog og mekling» og «enkeltsaker».

Kontaktpunktet har tatt klagen til behandling, i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets prosedyrer for behandling av klagesaker. Når Kontaktpunktet mottar en klage, vurderer det om klagen omhandler forhold som dekkes av retningslinjene, og om det norske kontaktpunktet er rett instans. At Kontaktpunktet tar en sak til behandling, betyr ikke at bedriften ikke har etterlevd retningslinjene.

For spørsmål ta kontakt med: leder av Kontaktpunktet, Ola Mestad,

epost: ola.mestad_jus.uio.no  tlf: 928 81 455