Kontaktpunktets årlige dialogmøte med lansering av årsrapport for 2019, vil i år bli erstattet av et webinar 28. april kl 9:00. I lys av at verden er svært forandret på kort tid, inviterer Kontaktpunktet til en panelsamtale med våre interessenter. Webinaret vil livestrømmes fra Litteraturhuset via Kontaktpunktets kanal på Youtube. Påmelding her.

Deltakere vil være representanter fra partene som nominerer medlemmer til Kontaktpunktet: LO, NHO, og sivilsamfunnet ved ForUM, samt en representant fra en bedrift med internasjonal virksomhet.

Foreløpig program, kl 9:00 – 10:00:

 • Åpning ved statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet
 • Innledning – om Kontaktpunktets årsrapport og OECDs retningslinjer i en krisetid, ved Frode Elgesem, leder, Kontaktpunktet.
 • Panelsamtale ledet av Frode Elgesem. Deltakere:
  • Mari Sundli Tveit, direktør område politikk NHO
  • Are Tomasgard, LO-sekretær
  • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder ForUM
  • Roar Haugland, konserndirektør Scatec Solar
 • Spørsmål og svar.

Send gjerne inn forhåndsspørsmål til deltakerne her. Det blir også mulighet til å sende inn spørsmål i løpet av seminret. Se program og konseptnotat her.

Kontaktpunktets årsrapport kan lastes ned her, og finnes også i digital utgave. Les mer om årsrapporten i egen nettartikkel.

Kontaktpunktets nye informasjonsfilm vises rett etter møtet. Påmelding for mer informasjon her:

OECD har nylig utarbeidet en flyer og policynotat om hvordan koronakrisen bør håndteres basert på prinsippene om ansvarlig næringsliv.