OECD utarbeider i samarbeid med en rådgivingsgruppe bestående av sentrale aktører i internasjonal finansnæring, et veiledningsdokument med metoder for aktsomhetsvurderinger og sentrale problemstillinger for en ansvarlig finansnæring.

Innledere på webinaret 26. mars kl. 16:00 – 17:30 blir OECDs fageksperter på området, Tyler Gillard og Barbara Bijelic. Deltakere får anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Webinaret kan følges gjennom en lenke og appen go-to meeting, eller gjennom å ringe inn et nummer.
Kontaktpunktet oppfordrer til deltakelse. Ta kontakt med oss for å motta invitasjon og utkastet til dokument.


.

Om OECDs prosjekt for ansvarlig finansnæring

OECD arrangerte september 2018 et ekspertmøte i London i regi av UK Finance for utarbeidelse av veilederen, der sentrale aktører i finansnæringen var samlet. Kontaktpunktets leder samt en representant for DNB deltok på dette. Veiledningsdokumentet er i ferd med å ferdigstilles. I lys av de senere tids oppmerksomhet rundt hvitvaskingsskandaler i nordisk-baltiske bankvesen, har OECD i samråd med nordiske medlemsland besluttet å arrangere dette webinaret, som et ledd i informasjon om arbeidet med en ansvarlig finansnæring.

OECDs finansprosjekt

Les mer om OECDs andre veiledningsdokument for finansnæringen:
Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines.