Aktsomhetsvurderinger som rød tråd

Metoden aktsomhetsvurderinger er en rød tråd gjennom hele innføringsveilederen. Typiske risikofaktorer for tekstilbransjen som eksempelvis barnearbeid, tvangsarbeid og ekstrem bruk av overtid er definert i tolv moduler med praktiske eksempler på hvordan du integrerer og gjennomfører aktsomhetsvurderinger.

Forenkling og dypdykk i krevende sektor

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren (veilederen) ble lansert 8. februar 2017 på en workshop. Det norske Kontaktpunktet har nå oversatt veilederen i sin helhet til en norsk utgave, samt komprimert og forenklet denne til en brukervennlig kortutgave for imøtekomme etterspørsel fra bransjen. Innføringsveilederen gjengir hovedpunktene i veilederen og er  ment som en veiviser for å identifisere sentrale risikoområder i bransjen. Den gir  oversikt over tiltak som kan bidra til en ansvarlig sko- og klesbransje. Henvisninger til selve veilederen gjør det lett å finne utfyllende informasjon om hvert tema i innføringsveilederen.

Kjønnsdimensjonen er ivaretatt

Kvinner utgjør majoriteten av arbeidsstokken i leverandørkjeden til sko- og klesbransjen, og er ofte i en mer utsatt situasjon enn menn. For eksempel er det vanlig at kvinner får lavere lønn enn menn; kvinner har oftere uformelle eller midlertidige ansettelser og lavtlønte kvinner er særlig sårbare for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kjønnsdimensjonen er ivaretatt i veilederen og har en egen modul.

Kontaktpunktet takker for spennende samarbeid så langt med Initiativ for Etisk Handel og Norwegian Fashion Hub